KHU VĂN PHÒNG KINH DOANH DỊCH VỤ Ô TÔ VÀ NHÀ ĐẬU XE CAO TẦNG (SAMCO) - QUẬN 1